GA
@Zee_Ntakana writes:
Injalo, umntu abe ekhala ama hayi hayi kanti naye uyaqunusa RT @McFraknko: Niyayithanda isexuality yezitabane ingathi siqunusa sonke kulo twitter.
[ February 6, 2013, 5:59 GMT ]

Stay up-to-date. Follow us on Twitter and Facebook.