GA
@_rifa_i writes:
nah dangari, mun kangen sambat ja kangen RT @NahTesambat: woy para binian wahini buang berataan rasa gengsi buhan ikm! kdd hasil jua gengsi gengsi tuh #NahTesambat
[ March 21, 2013, 11:29 GMT ]

Stay up-to-date. Follow us on Twitter and Facebook.