GA
@aldyHardinaRF writes:
bukan man si @infowatir mah karek 10 taunRT @firmanfird: Maneh 58, gitu? RT @infowatir: Oh @adamlevine teh 34 taun. Beda 24 taun dong sama aku :(
[ March 18, 2013, 14:05 GMT ]

Stay up-to-date. Follow us on Twitter and Facebook.